zaterdag 28 maart 2015

Waarom ze in Friesland een muizenplaag hebben en wij niet en natuurlijk nog veel meer!

Roofvogeldemonstraties & uilenwandelingen in Diessen!!!

Vrijdagavond 3 april zijn jullie weer welkom bij onze befaamde uilenwandelingen rond volle maan!Ontvangst en aanvang 19.15!

Ontvangst met koffie / thee / warme chocomel + cake:
Presentatie over inheemse uilen: Habitat & geluiden
Demonstratie tijdens zonsondergang:

 Uilen in vrije vlucht: Oehoe, kerkuil & steenuil
Op zoek naar steenuil, ransuil, bosuil & kerkuil:
Natuurwandeling langs Reusel en Turkaa

 met bioloog Gert Brunink & Carel van Oirschot.       Max 12  personen  per gids   
 Deelname 12,- p.p.
 Inclusief koffie / thee / warme  chocomel

In verband met de maximale groepsgrootte is reserveren verplicht! Dit kan via onderstaande telefoonnummers of via gert.brunink@gmail@com / info@topvogel.nl (tot 14:00 op de dag zelf)

 Adres: Watermolenweg 6, Diessen
 Telefoon:06 45612393 of 06 81758738

Apologie

Als ik God was en ik wou het scheppingsverhaal verdedigen, dan beriep ik mij op uilen.

Kijk die veren zou ik zeggen.
Zoals een rododendron in het blad zit, zo zit een uil in zijn veren, even uitbundig.
Plus een uiterste verfijning van kleur- eindeloze variaties in bruin met uitlopers naar wit of zwart.
Luchtig aangemeten weelde, dat is het kleed van een uil.

En kijk dat gezicht, zou ik zeggen.
De uit volmaakte rondingen samengestelde hartvorm.
De zachte sluiers aan de randen.
De komische suggestie van wenkbrauwen.
En het verzonkene van de snavel- die presteert net zo goed als een roofvogelsnavel,
maar lang niet zo brutaal, niet zo geprononceerd.

En kijk die ogen zou ik zeggen.
De vonk van verwondering, van peinzen, woede verachting.
Alles wat menselijk is kunnen die ogen uitdrukken, alleen geen angst.
Een uil is volledig ongeschikt om bang te zijn.
Een uil kan zich verwijderen, vluchten is hen vreemd.

En kijk ze vliegen, zou ik zeggen.
Want dat vliegen moet je zien; horen zul je het niet.
In tegenstelling tot de rest van de wereld beweegt een uil in stilte.
Zo bewaart hij iets van voor de schepping.

De uil, zou ik zeggen, is een kunstwerk.
Bij uilen geloof je het minst in  toeval, het meest in een bedoeling.
Op uilen heeft iemand ontzettend zijn best gedaan.                                                Koos van  Zomeren     

Weerwolven, heksen en addergebroed!

Vollemaanswandeling in Landschapspark Moerenburg!


&

            Nachtburgemeester Tilburg 

  ORGANISEERT OP zatERDAGAVOND 4 april

WEER EEN VOLLEMAANSWANDELING IN MOERENBURG!

Foto: Volle Maan in Moerenburg, © Gert Brunink 2012
Foto: Super Volle Maan, © Gert Brunink 2013

Mee Naar Buiten en de Nachtburgemeester Tilburg organiseert op zaterdag 4 april al weer de vierde vollemaanswandeling van 2015!

We verzamelen vanaf 20:15 uur bij café Zomerlust en vertrekken om 20:30 uur. Nachtburgemeester, Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink zorgt voor de deskundige begeleiding Hij nodigt jullie uit om samen dit randstedelijke natuurpareltje nader te ervaren. De wandeling duurt ruim een uur en na afloop is er gelegenheid tot napraten bij café Zomerlust!  Portret door Frans van der Meer

Kosten: Wat het je waard is.
Met vriendelijke groet,
Nachtburgemeester Gert Brunink

Mee Naar Buiten
Voor overige activiteiten zie:             http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of                                                     

of mail naar:                                     gert.brunink@gmail.com
Bellen kan natuurlijk ook: 06 81758738

maandag 23 maart 2015

Let op! Ditmaal vertrekken we later!

Middagexcursie in Landschapspark Moerenburg met de mogelijkheid tot "eten wat de pot schaft" bij Zomerlust!Foto: Moerenburg, Korvelse Waterloop en Voortse Stroom © Gert Brunink 2012

Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink neemt u mee op een natuurwandeling met de mogelijkheid voor aansluitend eten door Landschapspark Moerenburg en wel op de vrijdagmiddag 27 maart!
Al wandelend beleven we de prachtige natuur in Moerenburg. Daarna is er gelegenheid voor een gezamenlijk aperitief gevolgd door een maaltijd "eten wat de pot schaft" in café Zomerlust. We verzamelen om 15:15 en starten om 15:30 bij café Zomerlust en zijn om ongeveer half zes terug voor een aperitiefje.
Deelname: € 7,50 De maaltijd kost €14,50 (zie: http://www.cafezomerlust.nl/)
In verband met het aantal te verwachten eters is reserveren noodzakelijk! Indien u gebruik wilt maken van de maaltijd dient u dit uiterlijk de donderdag voorafgaand kenbaar te maken!
Reserveren doet u door een mailtje te sturen naar: meenaarbuiten@gmail.com of te bellen naar: 06 81758738
De excursies van Mee Naar Buiten vallen onder de meedoenregeling!
Informeer ook naar de mogelijkheden omtrent excursies en wandelvaartochten voor groepen!
Voor meer informatie zie:     http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of mail naar: gert.brunink@gmail.com

 Ook voor excursies, wandelvaartochten, bedrijfsuitstapjes, familiefeestjes naar wens!

De natuur in vanaf Peerke Donders!

Proef het voorjaar in het Noorderbos!


Foto: Escargot in opleiding in het Noorderbos copyright Natuurlijk Gert Brunink, 2012
 
Op de zondag 28 maart organiseert Mee Naar Buiten weer een  natuurexcursie in het Noorderbos. Bioloog Gert Brunink neemt jullie mee in dit bijzondere natuurgebied. Als resultaat van het gebruik in het verleden van dit gebied als vloeivelden zit er naast zware metalen en andere vervelende stoffen ook kalk in de bodem. Een zeldzaamheid in ons deel van Brabant Dit heeft tot resultaat dat er bijzondere planten als Gaspeldoorn groeien. Ook kalkminner onder de paddenstoelen, Judasoor groeit hier massaal op dode vliertakken. Voorts herbergt het gebied een populatie van de Wijngaardslak. Kortom een unieke gelegenheid een en ander nader te bestuderen! Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van hapje en een drankje bij Peerke Donders. De excursie duurt ongeveer 2½ uur en vereist geen bijzondere conditie.
Verzamelen om 12:30 bij Peerke Donders, Pater Donderstraat 14, Tilburg waar gelegenheid is voor een kopje koffie.
We vertrekken om 13:00 en zijn rond 15:30 terug waarna er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en/of drankje bij Peerke Donders!
De kosten voor de excursie bedragen 10 euro p.p. Reserveren gewenst!
Gert.brunink@gmail.com of 06 81758738
Mee Naar Buiten is aangesloten bij de Tilburgse Meedoenregeling!
Noorderbos
Ten noorden van Tilburg-Noord ligt sinds 2003 een bijzonder recreatiegebied, waar mensen kunnen wandelen, fietsen en paardrijden. Dit Noorderbos werd aangelegd op de voormalige vloeivelden die ooit gebruikt werden als waterzuivering. Die functie is nog af te lezen aan dijken en ‘aquaducten’ waarover het water geleid werd. In het bos werden twee contrasterende bostypen aangeplant, een eikenbos en een gemengd parkbos met diverse boomsoorten. De Noorderplas, waarvan het afgegraven zand is gebruikt voor de aanleg van de tangent, heeft een belangrijke natuurfunctie binnen dit gebied. Dit wordt bijvoorbeeld bewezen door het feit dat er broedende dodaarzen en ijsvogels zijn aangetroffen. Het Noorderbos vormt een directe verbinding tussen het Huis ter Heide en De Brand, en waardevolle fauna en flora uit deze natuurgebieden vinden ook hier een plek. De oude aanplanten in het centrum en langs omliggende wegen contrasteren met de jonge aanplanten en zorgen zo voor overgangen. In combinatie met de open wateroppervlakte is het gevarieerde geheel aantrekkelijk voor talrijke vogelsoorten. Het bos maakt deel uit van de Groene Mal. 
Slak en oor, copyright Natuurlijk Gert Brunink 2013
 
Nog enkele foto's

De Vloeivelden in Tilburg dienden om het afvalwater te zuiveren.
Gedurende de 19e eeuw groeide Tilburg uit tot een industriestad, wat tot gevolg had dat de hoeveelheid afvalwater van de bewoners en de industrie sterk toenam. De stad had echter geen verbinding met grote wateren. Slechts drie stroompjes: de Donge, de Zandleij en de Leij lagen in de buurt. De zogenaamde blauwsloten, die afvalwater vanuit de textielfabrieken afvoerden, en de riolen kwamen ongezuiverd in deze riviertjes uit, die vervolgens langs of door de dorpen in de omgeving stroomden. Met name de gemeente Oisterwijk protesteerde hevig tegen deze praktijk en startte eind 19e eeuw een rechtszaak tegen Tilburg.
Om het probleem te verzachten richtte Tilburg in 1903 een vloeiveld in ten westen van de stad, op een complex woeste gronden dat De Witsie heette. Nevenvoordeel was dat op deze wijze de woeste grond kon worden ontgonnen door de aanvoer van voedselrijk water.
De vele textielfabrieken aan de Goirkestraat loosden daarna nog ongezuiverd op de Zandleij. Om problemen met de gemeente Udenhout te voorkomen werden ook ten noorden van Tilburg een aantal vloeivelden aangelegd die bij elkaar 140 ha besloegen. De aanleg duurde van 1919-1929. Deze vloeivelden hebben gefunctioneerd tot 1972, waarna een Rioolwaterzuiveringsinstallatie, deAWRI-Noord, de taak van de vloeivelden overnam.
In 1999 werd het besluit genomen om in dit gebied een nieuw natuurgebied aan te leggen, het Noorderbos genaamd, waarin ook een aantal waterlopen, sluisjes en stuwtjes van het voormalige vloeiveld een plaats zouden krijgen. Het bestaat uit een hakhoutbos van Zomereiken en een bos van Robinia. 
De aanplant kwam gereed in 2001. Een probleem vormt de verontreiniging van de bodem met zware metalen.

Extra woensdagmiddagexcursie!

Woensdagmiddagexcursie in Landschapspark Moerenburg!


Foto: Moerenburg 2014

Woensdagmiddag 25 maart organiseert Mee Naar Buiten een extra excursie in Landschapspark Moerenburg. We vertrekken  om 14:00 uur bij café Zomerlust aan de Oisterwijkse baan. Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink zorgt voor de deskundige begeleiding. Hij nodigt u uit om samen dit Tilburgse natuurpareltje nader te ervaren. De wandeling duurt ongeveer twee uur en leidt u langs de fraaiste plekjes van dit uniek stukje buitengebied! Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij café Zomerlust.Kosten: €7,50. (kinderen tot 12 jaar: € 5,-)
Reserveren wordt op prijs gesteld!

De overige middagexcursies zijn weer op donderdag en vrijdag!


Mee Naar Buiten is erkend Groene Woud Bedrijf.

Voor informatie over andere wandelingen zie:    http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of mail naar: gert.brunink@gmail.com
Bellen kan natuurlijk ook: 
06 81758738 of 013 8800511

Mee Naar Buiten is aangesloten bij de meedoenregeling

zaterdag 21 maart 2015

Ja! Het is nu echt lente!

Zondagse natuurexcursie in Landschapspark Moerenburg!


Foto: Moerenburg 2014

Zondag 22 maart organiseert Mee Naar Buiten een extra excursie in Landschapspark Moerenburg. We vertrekken  om 11:00 uur bij café Zomerlust aan de Oisterwijkse baan. Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink zorgt voor de deskundige begeleiding. Hij nodigt u uit om samen dit Tilburgse natuurpareltje nader te ervaren. De wandeling duurt ongeveer twee uur en leidt u langs de fraaiste plekjes van dit uniek stukje buitengebied! Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij café Zomerlust.Kosten: €7,50Reserveren wordt op prijs gesteld!

De overige middagexcursies zijn weer op donderdag en vrijdag!


Mee Naar Buiten is erkend Groene Woud Bedrijf.

Voor informatie over andere wandelingen zie:    http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of mail naar: gert.brunink@gmail.com
Bellen kan natuurlijk ook: 
06 81758738 of 013 8800511

Mee Naar Buiten is aangesloten bij de meedoenregeling

vrijdag 13 maart 2015

Zonsverduistering? Daar moet de Nachtburgemeester bij zijn!

Zonsverduistering
vrijdag 20 maart 2015
9.00 uur
Huize MoerenburgOp deze dag zal de maan voor de zon langs schuiven zodat de zon, mits helder weer, voor 80% wordt bedekt; een bijna volledige zonsverduistering.
Een zonsverduistering blijft een uniek kosmisch verschijnsel! Deze keer valt hij op dezelfde dag dat de lente begint. en dat de maan nieuw is.
Wij, Paul van Riel en Gert Brunink nodigen je uit om dit verschijnsel samen te vieren in Landschapspark Moerenburg!

Laten we samenkomen. In de open lucht.
Op het grote “terras” van land(goed/huis) Moerenburg.
Laten we even rust nemen.
Ik nodig iedereen uit om in het bewustzijn van de eenheid in stilte samen te komen.
Breng je eigen zitkussen of ligmat mee, en als je wilt een eclips-brilletje. Een CD odf DvD wekt ook en anders een ouderwets beroet glaasje!


“Een zonne-eclips kan een transformerende positieve werking hebben.
Wij werken met ons allen aan een verandering die uit het diepst van onze ziel komt, waarbij wij ons willen bevrijden en zuiveren van ons karmische verleden.
Karma komt voor op persoonlijk niveau, maar betreft eveneens ons familiekarma, als ook ons generatiekarma, als ook ons cultuur/landskarma.
De uitwerking van dit grootse kosmische gebeuren zal zuiverend en helend werken.”

Programma:
9.00 uur;           start samenkomst, openingswoord
10.30 uur;         maximale verduistering
11.30 uur          einde samenkomst 

Tijd voor Anemoon en Speenkruid, ze bloeien maar kort!

Natuurexcursie in De Brand!Het is weer tijd voor het voorjaar! Op zaterdag 21 maart organiseert Mee Naar Buiten een natuurexcursie in het prachtige natuurgebied De Brand in Udenhout. Bioloog Gert Brunink leidt u rond in dit pareltje van Midden-Brabant.
We verzamelen om 12:00 bij café Boslust aan de Schoorstraat. Om 12:30 vertrekken voor een wandeling van ongeveer tweeëneenhalf uur en zijn rond 15:30 weer terug. Er is dan gelegenheid om bij café Boslust na te praten onder het genot van een hapje en/of drankje.
Gezien de natte omstandigheden in het gebied zijn laarzen of in ieder geval waterdichte schoenen een aanrader.

Deelname aan de wandeling kost €10,- en kan ter plekke worden voldaan.
Voor informatie en reserveren kunt u mailen naar: gert.brunink@gmail.com

of bellen naar: 06 81758738

Mee Naar Buiten is aangesloten bij de Meedoenregeling Tilburg

Met natuurvriendelijke groet,

Gert Brunink


woensdag 11 maart 2015

Vanwege het mooie weer en het lentegevoel!!!

Woensdagmiddagexcursie in Landschapspark Moerenburg!


Foto: Moerenburg 2014

Woensdagmiddag 11 maart organiseert Mee Naar Buiten een extra excursie in Landschapspark Moerenburg. We vertrekken  om 15:30 uur bij café Zomerlust aan de Oisterwijkse baan. Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink zorgt voor de deskundige begeleiding. Hij nodigt u uit om samen dit Tilburgse natuurpareltje nader te ervaren. De wandeling duurt ongeveer twee uur en leidt u langs de fraaiste plekjes van dit uniek stukje buitengebied! Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij café Zomerlust.Kosten: €7,50Reserveren wordt op prijs gesteld!

De overige middagexcursies zijn weer op donderdag en vrijdag!


Mee Naar Buiten is erkend Groene Woud Bedrijf.

Voor informatie over andere wandelingen zie:    http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of mail naar: gert.brunink@gmail.com
Bellen kan natuurlijk ook: 
06 81758738 of 013 8800511

Mee Naar Buiten is aangesloten bij de meedoenregeling

dinsdag 10 maart 2015

Bij de buren is het gras groener!

Mooie natuurexcursies in Heukelom, Landgoed Ter Braakloop en de Oude HondsbergJan Baan, Ger van den Oetelaar en Frans Kapteijns op de nieuwe brug over de Voorste Stroom in Heukelom,© Natuurlijk Gert Brunink 2013
 
Op dinsdagmiddag 10 maart organiseert Mee Naar Buiten weer een wandeling uit de serie natuurexcursies in Heukelom dit jaar. Natuurgids Gert Brunink neemt u mee langs het in 2013 geopende “Heukelommetje” en over landgoed Ter Braakloop. De excursie start om 13:00 bij café Mie Pieters en duurt ongeveer drie uur. Rond 16:00 zijn we terug bij Mie Pieters waar er gelegenheid is tot napraten onder het genot van een hapje en/of drankje.
De kosten voor de excursie bedragen tien euro per persoon en kunnen ter plaatse worden voldaan.

De volgende data zijn: 17, 24 en 31 maart!

Reserveren kan via gert.brunink@gmail.com of 06  81758738
Mee Naar Buiten is aangesloten bij de meedoenregeling

Ook voor excursies, wandelvaartochten, bedrijfsuitstapjes, familiefeestjes naar wens!

Schaapsven copyright  Gert Brunink 2012

vrijdag 6 maart 2015

Voor de liefhebbers!

Zaterdagmiddagexcursie in Landschapspark Moerenburg!


Foto: Moerenburg 2014

Zaterdagmiddag 7 maart organiseert Mee Naar Buiten een extra excursie in Landschapspark Moerenburg. We vertrekken  om 13:00 uur bij café Zomerlust aan de Oisterwijkse baan. Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink zorgt voor de deskundige begeleiding. Hij nodigt u uit om samen dit Tilburgse natuurpareltje nader te ervaren. De wandeling duurt ongeveer twee uur en leidt u langs de fraaiste plekjes van dit uniek stukje buitengebied! Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij café Zomerlust.Kosten: €7,50Reserveren wordt op prijs gesteld!

De overige middagexcursies zijn weer op donderdag en vrijdag!


Mee Naar Buiten is erkend Groene Woud Bedrijf.

Voor informatie over andere wandelingen zie:    http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of mail naar: gert.brunink@gmail.com
Bellen kan natuurlijk ook: 
06 81758738 of 013 8800511

Mee Naar Buiten is aangesloten bij de meedoenregeling