woensdag 31 juli 2013

Jaar 013 Nachtburgemeester en Mee Naar Buiten organiseren weer een Vollemaanswandeling in Moerenburg

Achtste Vollemaanswandeling in nachtelijk Moerenburg

                        

Mee naar buiten            &             Nachtburgemeester Tilburg

Organiseren op woensdagavond 21 augustus

Een Vollemaanswandeling in Moerenburg

Foto: Volle Maan in Moerenburg, © Gert Brunink 2012
Foto: Super Volle Maan, © Gert Brunink 2013
 
 
Vollemaanswandeling Moerenburg 2 augustus 2012 Door Martijn de Boer
 
 In het kader van het jaar 013 organiseren Mee Naar Buiten en de Nachtburgemeester Tilburg op woensdag 21 augustus  al weer de achtste vollemaanswandeling. Wederom in Landschapspark Moerenburg. We verzamelen om 22:00 uur bij café Zomerlust aan de Oisterwijkse baan en vertrekken om 22:15 uur. Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink zorgt voor de deskundige begeleiding. nodigt u uit om samen dit stedelijke natuurpareltje nader te ervaren. De wandeling duurt ongeveer een uur en na afloop is er gelegenheid tot napraten bij café Zomerlust.
Kosten: Wat het je waard is.
Met vriendelijke groet,
Nachtburgemeester Godelieve Engbersen en Gert Brunink
Voor overige activiteiten zie:             http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of                                                        http://www.nachtburgemeestertilburg.nl/
of mail naar:                                     gert.brunink@gmail.com
Bellen kan natuurlijk ook: 06 81758738

vrijdag 26 juli 2013

Nieuw! Natuurexcursie Heukelom en Landgoed Ter Braakloop.Jan Baan, Ger van den Oetelaar en Frans Kapteijns op de nieuwe brug over de Voorste Stroom in Heukelom,© Natuurlijk Gert Brunink 2013


Op vrijdag 2 augustus organiseert Mee Naar Buiten een natuurexcursie in Heukelom. Natuurgids Gert Brunink neemt u mee langs het pas geopende “Heukelommetje” en over landgoed Ter Braakloop. De excursie start om 10:00 bij café Mie Pieters en duurt ongeveer drie uur. Rond 13:00 zijn we terug bij Mie Pieters waar er gelegenheid is tot napraten onder het genot van een hapje en/of drankje.
De kosten voor de excursie bedragen tien euro per persoon en kunnen ter plaatse worden voldaan.

De volgende data zijn: 9, 16, 23 en 30 augustus!


Reserveren kan via gert.brunink@gmail.com of 06  81758738 

Ook voor excursies, wandelvaartochten, bedrijfsuitstapjes, familiefeestjes naar wens! 

Schaapsven copyright  Gert Brunink 2012


Nieuw! Vrijdagmiddagexcursies gevolgd door eten "wat de pot schaft" in Landschapspark MoerenburgFoto: Moerenburg, Korvelse Waterloop en Voortse Stroom © Gert Brunink 2012

Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink neemt u mee op natuurwandelingen met aansluitend eten door Landschapspark Moerenburg en wel op de vrijdagmiddagen 2, 16, 23 en 30 augustus. Al wandelend beleven we de prachtige natuur in Moerenburg. Daarna is er gelegenheid voor een gezamenlijk aperitief gevolgd door een maaltijd "eten wat de pot schaft" in café Zomerlust. We verzamelen om 14:45 en starten om drie uur ’s middags bij café Zomerlust en zijn om ongeveer kwart over vijf terug.
Deelname: € 7,50 De maaltijd kost €14,50 (zie: http://www.cafezomerlust.nl/)

In verband met het aantal te verwachten eters is reserveren noodzakelijk! Uiterlijk donderdag 1 augustus!
Reserveren doet u door een mailtje te sturen naar: meenaarbuiten@gmail.com of te bellen naar: 06 81758738
Informeer ook naar de mogelijkheden omtrent excursies en wandelvaartochten voor groepen!
Voor meer informatie zie:     http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of mail naar: gert.brunink@gmail.com

 Ook voor excursies, wandelvaartochten, bedrijfsuitstapjes, familiefeestjes naar wens!

Zaterdag 3 augustus: Natuurexcursie Noorderbos vanuit Peerke Donders
Foto: Escargot in opleiding in het Noorderbos copyright Natuurlijk Gert Brunink, 2012

Op de zaterdagen 3 augustus organiseert Mee Naar Buiten weer een  natuurexcursie in het Noorderbos. Bioloog Gert Brunink neemt jullie mee in dit bijzondere natuurgebied. Als resultaat van het gebruik in het verleden van dit gebied als vloeivelden zit er naast zware metalen en andere vervelende stoffen ook kalk in de bodem. Een zeldzaamheid in ons deel van Brabant Dit heeft tot resultaat dat er bijzondere planten als Gaspeldoorn groeien. Ook kalkminner onder de paddenstoelen, Judasoor groeit hier massaal op dode vliertakken. Voorts herbergt het gebied een populatie van de Wijngaardslak. Kortom een unieke gelegenheid een en ander nader te bestuderen! Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van hapje en een drankje bij Peerke Donders. De excursie duurt ongeveer 2½ uur en vereist geen bijzondere conditie.
Verzamelen om 12:30 bij Peerke Donders, Pater Donderstraat 14, Tilburg waar gelegenheid is voor een kopje koffie.
We vertrekken om 13:00 en zijn rond 15:30 terug waarna er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en/of drankje op het gezellige terras van Peerke Donders!

De kosten voor de excursie bedragen 10 euro p.p. Reserveren gewenst!
gert.brunink@gmail.com of 06 81758738 

 Ook voor excursies, wandelvaartochten, bedrijfsuitstapjes, familiefeestjes naar wens!

Noorderbos

Ten noorden van Tilburg-Noord ligt sinds 2003 een bijzonder recreatiegebied, waar mensen kunnen wandelen, fietsen en paardrijden. Dit Noorderbos werd aangelegd op de voormalige vloeivelden die ooit gebruikt werden als waterzuivering. Die functie is nog af te lezen aan dijken en ‘aquaducten’ waarover het water geleid werd. In het bos werden twee contrasterende bostypen aangeplant, een eikenbos en een gemengd parkbos met diverse boomsoorten. De Noorderplas, waarvan het afgegraven zand is gebruikt voor de aanleg van de tangent, heeft een belangrijke natuurfunctie binnen dit gebied. Dit wordt bijvoorbeeld bewezen door het feit dat er broedende dodaarzen en ijsvogels zijn aangetroffen. Het Noorderbos vormt een directe verbinding tussen het Huis ter Heide en De Brand, en waardevolle fauna en flora uit deze natuurgebieden vinden ook hier een plek. De oude aanplanten in het centrum en langs omliggende wegen contrasteren met de jonge aanplanten en zorgen zo voor overgangen. In combinatie met de open wateroppervlakte is het gevarieerde geheel aantrekkelijk voor talrijke vogelsoorten. Het bos maakt deel uit van de Groene Mal. 
Slak en oor, copyright Natuurlijk Gert Brunink 2013
Nog enkele foto's

De Vloeivelden in Tilburg dienden om het afvalwater te zuiveren.
Gedurende de 19e eeuw groeide Tilburg uit tot een industriestad, wat tot gevolg had dat de hoeveelheid afvalwater van de bewoners en de industrie sterk toenam. De stad had echter geen verbinding met grote wateren. Slechts drie stroompjes: de Donge, de Zandleij en de Leij lagen in de buurt. De zogenaamde blauwsloten, die afvalwater vanuit de textielfabrieken afvoerden, en de riolen kwamen ongezuiverd in deze riviertjes uit, die vervolgens langs of door de dorpen in de omgeving stroomden. Met name de gemeente Oisterwijk protesteerde hevig tegen deze praktijk en startte eind 19e eeuw een rechtszaak tegen Tilburg.
Om het probleem te verzachten richtte Tilburg in 1903 een vloeiveld in ten westen van de stad, op een complex woeste gronden dat De Witsie heette. Nevenvoordeel was dat op deze wijze de woeste grond kon worden ontgonnen door de aanvoer van voedselrijk water.
De vele textielfabrieken aan de Goirkestraat loosden daarna nog ongezuiverd op de Zandleij. Om problemen met de gemeente Udenhout te voorkomen werden ook ten noorden van Tilburg een aantal vloeivelden aangelegd die bij elkaar 140 ha besloegen. De aanleg duurde van 1919-1929. Deze vloeivelden hebben gefunctioneerd tot 1972, waarna een Rioolwaterzuiveringsinstallatie, de AWRI-Noord, de taak van de vloeivelden overnam.
In 1999 werd het besluit genomen om in dit gebied een nieuw natuurgebied aan te leggen, het Noorderbos genaamd, waarin ook een aantal waterlopen, sluisjes en stuwtjes van het voormalige vloeiveld een plaats zouden krijgen. Het bestaat uit een hakhoutbos van Zomereiken en een bos van Robinia. De aanplant kwam gereed in 2001. Een probleem vormt de verontreiniging van de bodem met zware metalen.

Vroege Vogelwandelingen met ontbijt in Landschapspark MoerenburgFoto: Moerenburg, Korvelse Waterloop en Voortse Stroom © Gert Brunink 2012
Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink neemt u mee op natuurwandelingen met ontbijt door Landschapspark Moerenburg en wel op de zondagochtenden 4, 18 en 25 augustus. Al wandelend beleven we de ochtend  in Moerenburg. Daarna is er gelegenheid voor een gezamenlijk ontbijt in café Zomerlust. We verzamelen om 7:45 en starten om acht uur ’s ochtends bij café Zomerlust en zijn om ongeveer kwart over tien terug. Deelname: € 7,50 Het basisontbijt kost € 9,75 (zie: http://www.cafezomerlust.nl/)

In verband met het aantal te verwachten eters is reserveren noodzakelijk!
 
Reserveren doet u door een mailtje te sturen naar: meenaarbuiten@gmail.com of te bellen naar: 06 81758738
 
Informeer ook naar de mogelijkheden omtrent excursies en wandelvaartochten voor groepen!
 
Voor meer informatie zie:     http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of mail naar: gert.brunink@gmail.com

Zomerprogramma Mee Naar Buiten Augustus


  
Foto: Landschapspark Moerenburg, © Gert Brunink 2012

Op donderdagochtend 1 augustus organiseert Mee Naar Buiten weer een serie ochtend- natuurexcursies op dinsdag en donderdag in Landschapspark Moerenburg. We verzamelen steeds om 9:45 uur bij café Zomerlust aan de Oisterwijkse baan en vertrekken om 10:00 uur. Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink zorgt voor de deskundige begeleiding. Hij nodigt u uit om samen dit Tilburgse natuurpareltje nader te ervaren. De wandeling duurt ruim twee uur en leidt u langs de fraaiste plekjes van dit uniek stukje buitengebied! Kosten: €7,50.
Gelieve te reserveren! gert.brunink@gmail.com of 06-81758738

De overige data voor de ochtendexcursies zijn: 6, 8, 13, 15, 22, 27 en 29 augustus.

De middagexcursies zijn op  6, 8, 13 en 15  augustus. Deze beginnen om 14:00 uur!Vanaf woensdag 7 augustus zin er weer avondexcursies. Deze beginnen om 19:30 uur!
De overige avondexcursies zijn op 14, en 28 augustus.

Op zondag 4, 18 en 25 augustus zijn er weer een ontbijtwandelingen. Verzamelen om 7:45 bij café Zomerlust, vertrek om 8:00.

Op zondag 11 augustus organiseren we weer in samenwerking met De Kuierlat onze beproefde zomerwandeling in Plantloon en de Loonse en Drunense Duinen. 10:00 uur verzamelen en 10:30 vertrek vanaf café de Roestelberg!

Op zondag 18 augustus is er in samenwerking met De Kuierlat en Burgemeester Jansen 's middags een bierproefwandeling!  Verzamelen 0m 12:15 bij Burgemeester Jansen, vertrek om 12:30.
Op maandag 21 augustus is er weer een vollemaanswandeling! Om 22:00 verzamelen bij café Zomerlust, start om 22:15.

Op Zaterdag 3 augustus is er weer een excursie in het Noorderbos. Verzamelen om 12:30 en vertrek om 13:00 vanaf het Peerke Donderspaviljoen.

Op Zaterdag 10 augustus is er een natuurexcursie in De Brand. Verzamelen om 12:30 en vertrek om 13:00 vanuit brasserie Boslust in Udenhout.

 Op zondag 4 augustus zijn er weer een tweetal rondleidingen door de prachtige tuin van museum De Pont. Start om 13:00 en 14:00 uur!

 Nieuw! 


Voor informatie over andere wandelingen zie:     http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of mail naar: gert.brunink@gmail.com
Bellen kan natuurlijk ook: 06 81758738

Ook voor excursies, wandelvaartochten, bedrijfsuitstapjes, familiefeestjes naar wens!

vrijdag 19 juli 2013

Noteer alvast in je agenda!

Wandeling “intellectuele eigendom” voor ondernemers zaterdag 21 september 2013 15:30 uur

Geachte relatie,

Samenvatting
Jan Smolders (Dohmen advocaten Tilburg) en Gert Brunink (stadsbioloog Tilburg) bieden ondernemers de mogelijkheid aan deel te nemen aan een wandeling door landschapspark “Moerenburg”, waarbij u kunt genieten van enerzijds het commentaar van een bioloog op de natuur en anderzijds gratis en vrijblijvend vragen op onderstaand gebied kunt stellen aan een advocaat. Hebt u zelf geen vragen maar kent u nog iemand die dat wel heeft: voel u vrij deze mail door te sturen.

Wat is intellectuele eigendom?
Intellectuele eigendom houdt in: alles op het gebied van merkenrecht, auteursrecht waaronder formats, software, design, mode, huisstijlen, handelsnaamrecht, domeinnamen, modelrecht, octrooien enzovoort. Eenvoudiger gezegd: alles wat u bedenkt en creëert. Voor voorbeelden en FAQ: klik hier.

Wat is landschapspark Moerenburg?
Voor meer info over Moerenburg, klik hier: http://www.moerenburg.info/.

Wie is Jan Smolders?
Jan Smolders is ex-webdesigner en thans advocaat bij Dohmen advocaten. Dohmen advocaten is gespecialiseerd in ICT, techniek en Intellectuele Eigendom. Jan schrijft regelmatig columns voor diverse media. Voor meer informatie over Jan Smolders klik hier: http://nl.linkedin.com/in/jansmolders.

Wie is Gert Brunink?
Gert is bioloog en organiseert al jaren natuurexcursies en natuurcursussen op tal van terreinen in Midden-Brabant. Dit doet hij onder de vlag van "Mee Naar Buiten". Natuur is al vanaf zijn jeugd een grote hobby en passie. Gert is jarenlang werkzaam geweest in de natuur- en milieueducatie, -communicatie, onderwijs en als activiteitenbegeleider in de maatschappelijke opvang. Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn belangrijke thema's. 's Zomers is hij vaak te vinden achter het toenmalige IJzeren Gordijn om per fiets de natuur en de mensen beter te leren kennen. Na ruim 30 jaar gewerkt te hebben in uiteenlopende sectoren, heeft hij besloten om als zelfstandige aan de slag te gaan. Echter wel in samenwerking met anderen. Meer informatie over Gert Brunink:

Praktische informatie

Kosten:
EUR 15 excl BTW per deelnemer, een eventueel drankje/hapje na afloop op eigen kosten. Deelnamekosten gaan in haar geheel naar de stadsbioloog, nu het organiseren van wandelingen zijn vak is. Het juridische deel krijgt u er gratis bij.

Minimum aantal deelnemers:
bij minimaal 15 deelnemers gaat de wandeling door. Indien de wandeling niet doorgaat krijgt u van Gert Brunink uiterlijk twee dagen tevoren bericht via de mail.

Tijdsbestek:
ca 1,5 uur, met een half uur uitloop voor een drankje na afloop.
15:15 verzamelen bij “Zomerlust” (Oisterwijksebaan 15 Tilburg)
15:30 vertrek
17:00 terugkeer bij “Zomerlust”
17:30 einde

Aanmelding/afmelding:


Als bovenstaande links om wat voor reden niet werken op uw computer, stuur dan een mail naar IEwandeling@gmail.com met daarin uw naam, telefoonnr en uw postcode/huisnummer, en zet in de onderwerpregel “Aanmelding IEwandeling” dan wel “Afmelding IEwandeling”. Uw aanmelding wordt geregistreerd na betaling.

Betaling/facturering/annulering
Betaling dient te geschieden door overmaking vooraf van EUR 18,15 (= EUR 15+BTW) op giro 4104565 ten name van “Natuurlijk Gert Brunink”. Vermeld als betalingskenmerk “IEwandeling” gevolgd door de postcode en het huisnummer dat u in uw aanmeldingsmail heeft gebruikt. De factuur ter hoogte van het reeds betaalde ontvangt u na de wandeling.

Als u uiterlijk 48 uur tevoren annuleert, krijgt u het betaalde terug minus 5 euro administratiekosten. Indien de wandeling niet doorgaat, krijgt u het betaalde volledig terug.

Met vriendelijke groet,

Jan Smolders Gert Brunink

vrijdag 12 juli 2013

Natuurexcursie Landschapspark Moerenburg, Jeruzalem en Piushaven gevolgd door een bierproeverij bij Burgemeester Jansen
Gids Marc Storms geeft uitleg over het helofytenfilter. © Natuurlijk Gert Brunink 2013.
Elke 3e zondag van de maand organiseren De Kuierlat en Mee Naar Buiten i.s.m. Tapperij Burgemeester Jansen een wandeling naar Moerenburg met aansluitend een bierproeverij. De volgende is op zondag 21 juli.
We starten om 12.30 uur voor de deur van Burgemeester Jansen aan de Piushaven. Verzamelen vanaf 12.15 uur. Vanuit de Piushaven kuieren we op ons gemak richting Moerenburg, het "nieuwe" landschapspark dat vorig jaar mei geopend werd. Onderweg vertellen we over de flora en fauna die we tegenkomen en de geschiedenis van Moerenburg, het Wilhelminakanaal en de Piushaven. We bezoeken o.a. Huize Moerenburg en het helofytenfilter 1e en 2e fase. Via Jeruzalem komen we rond 15.00 uur terug bij Burgemeester Jansen voor de bierproeverij.

Gele lis. © Natuurlijk Gert Brunink 2013.

Hou jij er net als wij van om een mooie wandeling te combineren met een welverdiend biertje na afloop? Ga dan zondag 21 juli met ons mee om er een interessante en gezellige zondagmiddag van te maken. Je kunt je inschrijven door het contacformulier in te vullen. Geef daarbij duidelijk aan met hoeveel personen je komt. Bellen kan ook: 06-81758738. Deelname aan de wandeling kost € 10,00 p.p. De bierproeverij (5 proefglazen en een borrelhapje) kost eveneens € 10,00 p.p.
Met natuurvriendelijke groet,
Marc Storms en Gert Brunink