vrijdag 19 april 2013

Jaar 013 Vierde Vollemaanswandeling weer in MoerenburgFoto: Volle Maan in Moerenburg, © Gert Brunink 2012
In het kader van het jaar 013 organiseren Mee Naar Buiten en de Nachtburgemeester Tilburg op donderdag 25 april  al weer de vierde vollemaanswandeling. Ditmaal weer in Landschapspark Moerenburg. We verzamelen om 21:30 bij café Zomerlust aan de Oisterwijkse baan en vertrekken om 21:45. Bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink zorgt voor de deskundige begeleiding. nodigt u uit om samen dit stedelijke natuurpareltje nader te ervaren. De wandeling duurt ongeveer een uur en na afloop is er gelegenheid tot napraten bij café Zomerlust. Kosten: Wat het je waard is.

Met vriendelijke groet,

Nachtburgemeester Godelieve Engbersen en Gert Brunink


Voor meer informatie zie:     http://meenaarbuitenm-b.blogspot.nl/                                   
of                                            http://www.nachtburgemeestertilburg.nl/

of mail naar: gert.brunink@gmail.com

Bellen kan natuurlijk ook: 06 81758738


woensdag 17 april 2013

Gemeenschappelijke folder klaar!

Met gepaste trots presenteren we onze gezamenlijke folder over onze activiteiten in Moerenburg, Wilhelminakanaal en Piushaven.

Anneke Scholte van Naturen
Marc Storms van De Kuierlat
Gert Brunink en Mee Naar Buiten

vrijdag 12 april 2013

Natuurexcursie Landschapspark Moerenburg en Piushaven met bierproeverij en foto's
Foto: Huize Moerenburg, copyright Gert Brunink 2012

Speciaal voor wandelaars die ook van gezelligheid houden, organiseren De Kuierlat en Mee Naar Buiten van november tot en met april iedere 3e zondag van de maand een wandeling naar Moerenburg met na afloop een Bierproeverij bij Burgemeester Jansen (Piushaven). Zondag 21 april is alweer de laatste in een serie van 6. Het beloofd een bijzondere editie te worden. Want tijdens de bierproeverij zal Tilburgs nieuwste brouwerij, Sint Juttemis, een van haar bieren laten proeven.
De wandeling start stipt om 12.30 bij Café Burgemeester Jansen. Verzamelen vanaf 12.15 aldaar. Vanuit de Piushaven gaan we richting Landschapspark Moerenburg. Laat u verrassen door dit bijzondere stukje natuur op slechts een steenworp afstand van het centrum van Tilburg. Tijdens de wandeling krijgt u deskundige uitleg van bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink en gids Marc Storms. We bezoeken o.a. Huize Moerenburg en het helofytenfilter 1e en 2e fase.
Rond 15.00 zijn we weer terug bij Burgemeester Jansen voor de bierproeverij. Gezellig napraten onder het genot van een paar verassende biertjes waarover de kastelein, of de brouwer, iets interessants zal vertellen. Bent u net als wij nieuwsgierig naar brouwerij Sint Juttemis? Kijk dan even op www.sintjuttemisbier.nl

Gaat u zondag de 21e graag mee een frisse neus halen, geef u dan vantevoren even op. Dat doet u door het contactformulier in te vullen op www.dekuierlat.nl. Vergeet niet aan te geven met hoeveel personen u komt. Bellen kan ook: 06-81758738. Deelname aan de wandeling kost € 10,00 per persoon. De bierproeverij kost eveneens € 10,00.
Graag begroeten wij u op 21 april om samen met ons een mooie wandeling te maken en na afloop het glas te heffen!

Met natuurvriendelijke groet,
Marc en Gert

Natuurexcursie Noorderbos vanuit Peerke Donders met fotoverslagFoto: Escargot in opleiding in het Noorderbos copyright Natuurlijk Gert Brunink, 2012


Op de zaterdagen 4 en 18 mei organiseert Mee Naar Buiten een natuurexcursie in het Noorderbos. Bioloog Gert Brunink neemt jullie mee in dit bijzondere natuurgebied. Als resultaat van het gebruik in het verleden van dit gebied als vloeivelden zit er naast zware metalen en andere vervelende stoffen ook kalk in de bodem. Een zeldzaamheid in ons deel van Brabant Dit heeft tot resultaat dat er bijzondere planten als Gaspeldoorn groeien. Ook kalkminner onder de paddenstoelen, Judasoor groeit hier massaal op dode vliertakken. Voorts herbergt het gebied een populatie van de Wijngaardslak. Kortom een unieke gelegenheid een en ander nader te bestuderen! Na afloop is er gelegenheid tot het nuttigen van hapje en een drankje bij Peerke Donders. De excursie duurt ongeveer 2½ uur en vereist geen bijzondere conditie.
Verzamelen om 12:30 bij Peerke Donders, Pater Donderstraat 14, Tilburg waar gelegenheid is voor een kopje koffie.
We vertrekken om 13:00 en zijn rond 15:30 terug waarna er gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje en/of drankje op het gezellige terras van Peerke Donders!

De kosten voor de excursie bedragen 10 euro p.p. Reserveren gewenst!

Noorderbos

Ten noorden van Tilburg-Noord ligt sinds 2003 een bijzonder recreatiegebied, waar mensen kunnen wandelen, fietsen en paardrijden. Dit Noorderbos werd aangelegd op de voormalige vloeivelden die ooit gebruikt werden als waterzuivering. Die functie is nog af te lezen aan dijken en ‘aquaducten’ waarover het water geleid werd. In het bos werden twee contrasterende bostypen aangeplant, een eikenbos en een gemengd parkbos met diverse boomsoorten. De Noorderplas, waarvan het afgegraven zand is gebruikt voor de aanleg van de tangent, heeft een belangrijke natuurfunctie binnen dit gebied. Dit wordt bijvoorbeeld bewezen door het feit dat er broedende dodaarzen en ijsvogels zijn aangetroffen. Het Noorderbos vormt een directe verbinding tussen het Huis ter Heide en De Brand, en waardevolle fauna en flora uit deze natuurgebieden vinden ook hier een plek. De oude aanplanten in het centrum en langs omliggende wegen contrasteren met de jonge aanplanten en zorgen zo voor overgangen. In combinatie met de open wateroppervlakte is het gevarieerde geheel aantrekkelijk voor talrijke vogelsoorten. Het bos maakt deel uit van de Groene Mal. 
Slak en oor, copyright Natuurlijk Gert Brunink 2013
Nog enkele foto's

De Vloeivelden in Tilburg dienden om het afvalwater te zuiveren.
Gedurende de 19e eeuw groeide Tilburg uit tot een industriestad, wat tot gevolg had dat de hoeveelheid afvalwater van de bewoners en de industrie sterk toenam. De stad had echter geen verbinding met grote wateren. Slechts drie stroompjes: de Donge, de Zandleij en de Leij lagen in de buurt. De zogenaamde blauwsloten, die afvalwater vanuit de textielfabrieken afvoerden, en de riolen kwamen ongezuiverd in deze riviertjes uit, die vervolgens langs of door de dorpen in de omgeving stroomden. Met name de gemeente Oisterwijk protesteerde hevig tegen deze praktijk en startte eind 19e eeuw een rechtszaak tegen Tilburg.
Om het probleem te verzachten richtte Tilburg in 1903 een vloeiveld in ten westen van de stad, op een complex woeste gronden dat De Witsie heette. Nevenvoordeel was dat op deze wijze de woeste grond kon worden ontgonnen door de aanvoer van voedselrijk water.
De vele textielfabrieken aan de Goirkestraat loosden daarna nog ongezuiverd op de Zandleij. Om problemen met de gemeente Udenhout te voorkomen werden ook ten noorden van Tilburg een aantal vloeivelden aangelegd die bij elkaar 140 ha besloegen. De aanleg duurde van 1919-1929. Deze vloeivelden hebben gefunctioneerd tot 1972, waarna een Rioolwaterzuiveringsinstallatie, de AWRI-Noord, de taak van de vloeivelden overnam.
In 1999 werd het besluit genomen om in dit gebied een nieuw natuurgebied aan te leggen, het Noorderbos genaamd, waarin ook een aantal waterlopen, sluisjes en stuwtjes van het voormalige vloeiveld een plaats zouden krijgen. Het bestaat uit een hakhoutbos van Zomereiken en een bos van Robinia. De aanplant kwam gereed in 2001. Een probleem vormt de verontreiniging van de bodem met zware metalen.


Vroege Vogel wandeling Landschapspark Moerenburg met ontbijt! 

 Foto: Landschapspark Moerenburg, Huize Moerenburg © Gert Brunink 2012


Op zondagochtend 21 april neemt bioloog en Moerenburgkenner Gert Brunink u wederom mee op een natuurwandeling door Landschapspark Moerenburg! Al wandelende beleven we ontluikende lente in Moerenburg. Na afloop is er gelegenheid voor een gezamenlijk ontbijt in café Zomerlust. We starten om acht uur ’s ochtends bij Zomerlust en zijn om ongeveer kwart over tien terug.
Deelname: € 7,50 Het basisontbijt kost € 9,75 (zie: Café Zomerlust)
De eerste pinksterbloem in Moerenburg, copyright Gert Brunink 2013

Meer foto's

In verband met het aantal te verwachten eters is reserveren noodzakelijk.
Reserveren doet u door een mailtje te sturen naar: meenaarbuiten@gmail.com of te bellen naar:
06 81758738.

Natuurexcursies in de prachtige tuin van museum De Pont
Foto: Eikvaren, © Natuurlijk Gert Brunink 2013
Op donderdag 18 april zijn er in de tuin van museum De Pont een tweetal natuurexcursies. Al een jaar lang neemt Stadsbioloog Gert Brunink bezoekers mee door de prachtige wildernis in de tuin. Dat is een feestje waard! De tuin viert mee door uitbundig het eindelijk aangebroken voorjaar te begroeten!  De rondleidingen duren drie kwartier en starten om 17.30 en 18.30 uur. Deelname: wat het je waard is!

 Overige activiteiten in het museum die dag vindt je in de agenda

Voor meer informatie  mail naar: gert.brunink@gmail.com

Bellen kan natuurlijk ook: 06 81758738